• Telefoon: +31 (0) 6 42010713
  • ron@zorgregisseurs.nl
Volg ons online

Gefaseerde uitrol versnelde indicatiestelling CIZ

Na een succesvolle pilot versnelt het CIZ het proces van indicatiestelling. Het streven is om binnen zeven werkdagen een besluit af te geven voor aanvragen die ingediend zijn door zorgaanbieders. De nieuwe werkwijze wordt vanaf juli 2019 landelijk uitgerold. Dit betekent dat de periode van onzekerheid voor mantelzorgers en zorgvrager aanzienlijk wordt verkort.

Aanpassing proces

Als er aanvullende informatie nodig is, wordt deze (indien mogelijk) dezelfde dag nog bij de zorgaanbieder opgevraagd. Persoonlijk contact met de zorgvrager wordt – indien nodig – binnen enkele werkdagen gepland. Dit zorgt ervoor dat de communicatielijnen kort zijn en er snel overlegd kan worden.

Wanneer?

Tussen juli en november 2019 gaat het CIZ deze werkwijze gefaseerd over het land uitrollen. Vanwege het wennen aan een nieuwe werkwijze voor aanvragers en het CIZ, verwacht CIZ dat nog niet overal de afhandeling binnen zeven werkdagen meteen behaald zal worden.

Hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie

Zorgregisseurs helpt bij uw aanvraag voor een CIZ indicatie of een aanvraag onder de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De wet Bopz geldt ook voor gedwongen opname van dementerende ouderen in een verpleeghuis wanneer zelfstandig thuis wonen helaas niet langer een optie is.

Neem voor vragen of het doen van een CIZ-aanvraag contact op met ron@zorgregisseurs.nl of bel 06-42010713.

Voeg uw reactie toe

Your email address will not be published. Required fields are marked *

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments