• Telefoon: +31 (0) 6 42010713
  • ron@zorgregisseurs.nl
Volg ons online

Welke zorgverzekeraar vergoed wat op het vlak van mantelzorg

Om mantelzorgers te ondersteunen, bieden verschillende verzekeraars steeds vaker vanuit een aanvullende zorgverzekering verschillende vergoedingsmogelijkheden voor mantelzorgers. Dit kan gaan om hulp bij regeltaken van een zelfstandige mantelzorgmakelaar, maar ook cursussen, of vervangende zorg (ook wel respijtzorg genoemd). Vervangende zorg kan nodig zijn als wanneer u als mantelzorger ziek bent of met vakantie wil. De zorg kan dan tijdelijk overgenomen worden door beroepskrachten of vrijwilligers.

Alle vergoedingen in èèn handig overzicht

Wij hebben de vergoedingen voor vervangende mantelzorg en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers, zoals de mantelzorgmakelaar in een handzaam overzicht gezet. Zodat u precies weet wat uw zorgverzekeraar op dit vlak vergoed.
Vragen over uw vergoeding of over het overzicht? Neem dat contact op met ron@zorgregisseurs of bel 06-42010713

Let op!

• Zorgverzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de vervangende mantelzorg alleen bij een specifieke stichting worden geregeld. Voor meer informatie over de voorwaarden kan je bij de eigen zorgverzekeraar terecht.
• Het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering

Voeg uw reactie toe

Your email address will not be published. Required fields are marked *

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments