• Telefoon: +31 (0) 6 42010713
  • ron@zorgregisseurs.nl
Volg ons online
Laatste nieuws

Ruim 25% van de gemeentelijke zorgkosten wordt besteed aan coördinatie.

Zo’n 25-29% van de totale middelen van de Wmo en de Jeugdwet wordt besteed aan het organiseren en coördineren van de zorg. Slechts 4-7% van deze zogeheten coördinatiekosten gaat naar de toegang tot zorg. Dat blijkt uit een analyse van Berenschot van de bestedingen van de totale zorgkosten binnen het sociaal domein. Opmerkelijk, aldus senior

Laatste nieuws

Stripboek verbeeldt mantelzorg in laatste levensfase

Met het stripboek ‘Naasten’ wil Radboudumc laten zien wat het voor mensen betekent om te zorgen voor iemand in hun naaste omgeving, die ernstig ziek is en binnenkort overlijdt. Het boek, dat donderdag verschijnt, verbeeldt mantelzorg in de laatste levensfase – gebaseerd op interviewonderzoek. In deze fase ligt de focus vaak op de stervende, terwijl

Laatste nieuws

Veelgestelde vragen over… de Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Samen met de Wvggz vervangt de Wzd de huidige Wet Bopz. Hieronder staan veelgestelde vragen met antwoorden over de Wzd (gepubliceerd door VGN en Actiz). 1. Wat regelt de Wzd? De Wzd regelt dat aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke

Laatste nieuws

Vergoedingen

Welke zorgverzekeraar vergoed wat op het vlak van mantelzorg Om mantelzorgers te ondersteunen, bieden verschillende verzekeraars steeds vaker vanuit een aanvullende zorgverzekering verschillende vergoedingsmogelijkheden voor mantelzorgers. Dit kan gaan om hulp bij regeltaken van een zelfstandige mantelzorgmakelaar, maar ook cursussen, of vervangende zorg (ook wel respijtzorg genoemd). Vervangende zorg kan nodig zijn als wanneer u

Laatste nieuws

Indicatiestelling CIZ

Gefaseerde uitrol versnelde indicatiestelling CIZ Na een succesvolle pilot versnelt het CIZ het proces van indicatiestelling. Het streven is om binnen zeven werkdagen een besluit af te geven voor aanvragen die ingediend zijn door zorgaanbieders. De nieuwe werkwijze wordt vanaf juli 2019 landelijk uitgerold. Dit betekent dat de periode van onzekerheid voor mantelzorgers en zorgvrager