• Telefoon: +31 (0) 6 42010713
  • ron@zorgregisseurs.nl
Volg ons online

Ben ik mantelzorger?

Kan ik als mantelzorger een vergoeding krijgen?

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Ook bieden steeds meer zorgverzekeraars in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar de pagina van Mezzo over vergoedingen.

Wat is een mantelzorgcompliment?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken. Meer informatie voor de gemeente Zeist vindt u op https://www.zeist.nl/inwoner/ondersteuning-en-zorg/mantelzorg/

Wat is een keukentafelgesprek?

In een zogenaamd keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de Wmo en/of de jeugdwet. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met hulp van u als mantelzorger en waar de gemeente moet ondersteunen. Het gaat hierbij niet om medische zorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving. Zorgregisseurs biedt ondersteuning bij de voorbereiding en tijdens het keukentafelgesprek. Maar ondersteunt u ook wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente.

Moet ik (vooraf) toestemming vragen aan mijn zorgverzekeraar wanneer ik een mantelzorgmakelaar inzet?

Zorgverzekeraars kunnen soms aanvullende voorwaarden stellen voor de inzet van een Mantelzorgmakelaar.  Voor meer informatie over de exacte voorwaarden kan u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar of contact opnemen met zorgregisseurs.

Gaat de inzet van een mantelzorgmakelaar ten koste van mijn eigen risico?

Nee, het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Wat is respijt zorg?

Respijt zorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger even vrijaf te geven. Voor de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie en/of uw gemeente kan u contact opnemen met zorgregisseurs.

Stel je vraag