• Telefoon: +31 (0) 6 42010713
  • ron@zorgregisseurs.nl
Volg ons online

Het beroep van mantelzorgmakelaar bestaat al zo’n vijftien jaar. Er is steeds meer behoef-te aan. In 2015 werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Een van de uitgangspunten van die wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met hulp aan huis. Voor die hulp wordt een beroep gedaan op bijvoorbeeld werkende kinderen. Het combineren van werk en mantelzorg is daarom een actueel thema.

‘Ik ben toch niet de enige die hier tegenaan loopt?’

Mantelzorger Ron Kaiser (links op de foto met zijn vader) zocht als werkende mantelzorger hulp bij het combineren van zorg en werk. Hij ontdekte de HBO-opleiding tot mantelzorgmakelaar. Hij schreef zich in, rondde de opleiding in februari 2019 succesvol af en een stapte over van de zakelijke en financiële dienstverlening naar de zorg. Wat bewoog hem om deze stap te zetten?

‘Eerst was ik mantelzorger van mijn moeder. Nu zorg ik nog voor mijn vader. Noodgedwongen zocht ik hulp bij het combineren van mantelzorg en mijn werk. Als ik zorgverleners vroeg of we afspraken ‘s avonds konden plannen, werd ik uitgelachen. Maar voor mij, als werkende, was overdag afspreken lastig. Ik dacht: ‘ik ben toch niet de enige die hier tegenaan loopt?’ Maar het vinden van gelijkge-stemden bleek lastig.’
Tijdens zijn zoektocht ontdekte hij de post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar en schreef zich in. Wat volgde was een achtbaan vol emoties en uitdagingen om alle ballen in de lucht te houden: ‘Twee maanden na de start van mijn opleiding overleed mijn moeder. Maar tijd om dat te verwerken kreeg ik niet. Wanneer je als mantelzorger een gezin hebt en werkt kom je sowieso tijd tekort. Een maand na het overlijden van mijn moeder ging mijn vader plotseling dwalen en moest er een crisisopname geregeld worden. Het kostte mij een opdracht maar sterkte mij ook in mijn keuze om ondersteuningsmogelijkheden te onderzoeken. Er zijn zoveel mogelijkheden om mantelzorgers die werken te helpen, ook als werkgever. Dat begint met het bespreekbaar maken op je werk.

’Ron verdiepte zich tijdens de opleiding van een jaar in zorgwetten en procedures. Hij leerde de sociale kaart kennen: welke organisaties er actief zijn en bij welke instanties mantelzorgers aan kunnen kloppen. ‘Ik begrijp dat het geen gebruikelijke keuze is om na ruim vijfentwintig jaar de switch te maken van communicatiemanager naar mantel-zorgmakelaar. Met de kennis die ik heb opgedaan kom ik niet alleen zelf verder, maar kan ik nu ook anderen helpen. Daarom ben ik gestart met Zorg-regisseurs.nl.’
‘Ik bundel mijn krachten met andere specialisten. Op een laagdrempelige en betaalbare manier on-dersteunen we mantelzorgers bij het terugkrijgen van de regie over hun eigen leven en de zorg voor een naaste. Ik wijs mensen op de regelingen waar ze recht op hebben en organisaties waar ze terecht kunnen. Ik neem ze in die wirwar bij de hand. Dat ik zelf de uitdaging van het combineren van werk, gezin en mantelzorg nog dagelijks ervaar, is een grote pré.’