• Telefoon: +31 (0) 6 42010713
  • ron@zorgregisseurs.nl
Volg ons online
Laatste nieuws

Veelgestelde vragen over… de Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Samen met de Wvggz vervangt de Wzd de huidige Wet Bopz. Hieronder staan veelgestelde vragen met antwoorden over de Wzd (gepubliceerd door VGN en Actiz). 1. Wat regelt de Wzd? De Wzd regelt dat aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke